نمونهطرح نهایی


The World's Best Doctor


یک طرح مناسب و عالی برای تشکر از پزشکان زحمت کش

شما می تونید با هدیه دادن ماگ سرامیکی به پزشکتون ، هم ازشون تشکر کنید و همیشه در خاطرشون بمونید


در قسمت بالایی طرح ، اسم پزشک مورد نظر نوشته خواهد شد

لطفا در مرحله پایانی در فاکتور خرید ، در قسمت توضیحات نام پزشک و یا هر توضیح اضافی را وارد کرده و روی ذخیره کلیک کنید ، سپس فاکتور را پرداخت کنید

تعداد فایل مورد نیاز : 1 عدد

قیمت : تومان