نمونهطرح نهایی


ریسه مفتولی 10 متری


ریسه های نوری مفتولی

قابل شکل دهی و نصب روی کلیه سطوح 

وزن بسیار کم

منبع تغذیه آداپتور کم مصرف

نور : زرد آفتابی


تعداد فایل مورد نیاز : عدد

قیمت قدیم : تومان
قیمت : تومان